Impact.Booster en het vervolg van Transform

  • Nieuws

door Anna Helmus

Impact.Booster bijeenkomst

Op 17 febrauri was de Impact.Booster bijeenkomst op het hoofdkantoor van Essent in Den Bosch.

Op de bijeenkomst kwamen de kansrijke teams, de challenge owners en een aantal JEDI bij elkaar. Bijzonder om de kracht van het netwerk direct weer te ervaren. Op de bijeenkomst hebben we de resultaten van de Hackathon besproken, samen gekeken naar het vervolg en gewerkt aan de sporen waar we mee verder willen.

 

De resultaten

De resultaten van de Hackathon hebben we samengevat in een rapport en gepresenteerd. In het rapport kijken we naar de manier waarop we het evenement georganiseerd hebben en naar de inhoudelijke resultaten die het heeft opgeleverd.

 

Het vervolg: Van een evenement naar een platform

We merken dat er een brede behoefte bestaat aan een multi-stakeholder netwerk dat veranderaars vanuit beleid en praktijk bij elkaar brengt en met een open blik werkt aan oplossingen voor vragen die deze veranderaars niet in hun eigen context op kunnen lossen. De hoofdvraag van het platform zal anders zijn dan de hoofdvraag van de Hackathon. Op de Hackathon werkten we aan nieuwe modellen die de oude overbodig maken. In het platform werken we aan nieuwe modellen voor het regionale en lokale niveau en de aansluiting daarvan bij het bestaand systeem. We zijn het platform nu met de partners aan het vormgeven. We verwachten daar vaker kleinere bijeenkomsten te organiseren rondom specifieke vragen i.p.v. een driedaagse, liefst koppelen we dat aan casuïstiek in het nu, maar altijd redenerend vanuit de Wereld van B principes.

Een nieuwe hackathon blijft zeker een optie, als die er komt zal dat niet eerder dan 2024 zijn en zullen we die samen met het netwerk vormgeven.

 

De sporen waar we aan werken

Waar we aan werken is constant in ontwikkeling. Op termijn willen we een groep mensen betrekken die op regelmatige basis kijkt of we inhoudelijk nog met de juiste vraagstukken bezig zijn. Als startpunt hebben we de analyse van alle canvassen uit de Hackathon genomen met een focus op de als kansrijk gedefinieerde concepten. Vervolgens hebben we de vraag beantwoord: Wat is er nodig om de Wereld van B dichterbij te brengen? Onze aanname:

  1. We hebben meerschalige beleidsontwikkeling nodig waar je kan experimenteren om wetgeving te ontwikkelen.
  2. We hebben lokale waardesystemen nodig die zorgen dat lokaal uitwisselen en balanceren waardevol wordt.
  3. We hebben een gelaagd energiesysteem nodig waarin de lagen zelfstandig en door logische koppelingen in samenhang balanceren.
  4. Wat is nodig om lokaal en regionaal zeggenschap en eigenaarschap anders te organiseren en juridisch te borgen zodat we beter samenwerken om het nieuwe decentrale systeem te bouwen.

Met de aanwezigen op de bijeenkomst hebben we een eerste slag geslagen en in beeld gebracht waar we vastlopen en met wie we aan de slag moeten om te werken aan oplossingen.

We zijn allemaal Team.Transform

Het concreet invullen en vormgeven van het vervolg willen we nadrukkelijk niet alleen doen. Een platform als dit kan alleen werken met input van de community. Zij werken allemaal dagelijks in de transitie en weten wat er speelt en waar we vastlopen. Op dit moment werken we aan het realiseren van een basis team, een team dat zichzelf ziet als faciliterend voor de community.