In de spotlight: 2Tokens

  • Inspiratie
  • Nieuws

door Anna Helmus

Wie?

Team: 2Tokens

Challenge: Value

Het probleem

De Europese Unie (EU) streeft ernaar om burgers centraal te stellen bij de energietransitie, met name door middel van Energy Communities, lokale eigendom en door consumenten te transformeren tot prosumenten (producenten en consumenten tegelijkertijd). In Nederland wordt dit ondersteund door het Klimaatakkoord, waarin milieu- en marktpartijen een evenwichtige verdeling van eigendom in een gebied hebben vastgesteld. Om deze doelstelling te bereiken, moeten tegen 2030 zo’n 50% van de energieproductie en -afname door burgers en bedrijven in de nabijheid van zonneparken en windparken worden gecontroleerd.

De oplossing

Om deze doelstelling te verwezenlijken, heeft het Energy Token team de oplossing “Power of the Many” voor de gemeente Ameland uitgewerkt. Deze oplossing voorziet in een oplossing voor de eilandbewoners om (1) eigendom te verwerven van zonnepanelen die zich elders bevinden, (2) de geproduceerde stroom thuis te gebruiken en (3) de geproduceerde stroom via token technologie uit te wisselen met andere gebruikers. De stichting heeft hierover een paper gepubliceerd op de website.  Fase 1 is inmiddels uitgewerkt voor fieldtest in samenwerking met The Green Village en aan de implementatie voor de energiecoöperatie Ameland wordt gewerkt.

We stellen ons voor dat een gedecentraliseerd energiesysteem wordt gecreëerd waarin mensen als prosumenten worden betrokken bij de energietransitie. Door burgers actieve deelnemers te maken aan de energietransitie, krijgen ze controle over de energieopwekking. Energy Communities maken het ook mogelijk voor mensen die geen zonnepanelen op hun dak kunnen installeren, om toch deel te nemen aan de energietransitie.

Voor het project zal het consortium, dat wordt aangestuurd door 2Tokens stichting, zich richten op de implementatie van energie tokens bij de energiecoöperatie Ameland. De stichting garandeert als neutrale organisatie dat het belang van de samenleving prevaleert boven commerciële belangen van stakeholders en ziet toe op het uitwerken van de token taxonomie. Het doel van dit project is om technologie van fase 1 uit te rollen.  Het streven is om op termijn de leveringszekerheid en kansen voor de winstgevende distributie van zonne-energie te bevorderen. Om de efficiëntie te vergroten, is schaalgrootte belangrijk door duizenden mensen collectief zonnepanelen te laten bezitten. De Power of the Many oplossing kan daarbij een sleutelrol vervullen.

Tot slot moeten consumenten niet alleen kunnen bezitten, maar ook echt betrokken worden bij de energietransitie. Door consumenten te ontzorgen, kunnen zij profiteren van de voordelen van schone energie. Daarom moeten consumenten een veel actievere rol spelen in energieproductie, distributie en kostenbeheersing.