In de spotlight: team Zuurstof

  • Inspiratie
  • Nieuws

door Anna Helmus

Wie?

Team: Zuurstof

Challenge: Institutional

Het probleem

Het huidige energiesysteem staat enorm onder druk en met de verduurzaming wordt dat steeds moeilijker, het kan zelfs leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Als Nederland hebben onszelf tot doel gesteld om 49% minder uitstoot van CO2 in 2030 halen. Het nieuwe energiesysteem vereist andere rollen,  verantwoordelijkheden gebaseerd op principes verankerd in wet en regelgeving.

Hoe zorgen we ervoor dat de matching tussen vraag en aanbod op lokaal niveau slimmer georganiseerd wordt? Systeemintegratie op decentraal niveau, rekening houdend met de waarden van de Wereld van B.

Oplossingen die bijdragen aan de Wereld van B zijn nu wegens wet- en regelgeving niet toegestaan. We mogen onze opgewekte elektriciteit bijvoorbeeld niet op onze eigen voorwaarden delen. Er moet een uitzondering worden aangevraagd om aan de slag te kunnen. Maar wat als wetgeving dienend in plaats van leidend zou zijn in de energietransitie?

De oplossing

Het experiment als regel in plaats van uitzondering. Experimenteerruimte waarin, zonder belemmeringen van het huidige systeem en haar belangen, het nieuwe systeem kan worden ontworpen. Hierbij staan activiteiten en doelen voorop, vanuit de principes van De Wereld van B. Het testen van een situatie waarin wet- en regelgeving de energietransitie dient en niet in de weg zit.

Legalisering en democratische toetsing zijn volgend in interactie met het experiment. Legaliseren van de bewezen oplossingen kan na het experiment plaatsvinden, zodat ook op deze wijze de nieuwe integrale energie wet en regelgeving iteratief kan worden ontwikkeld. Hiervoor is een tijdelijk wettelijk kader nodig, wij denken aan een AMvB onder de Crisis en Herstelwet. De experimenten dienen tevens als validatie van nieuwe (Systeem B) oplossingen die de verschillende partijen in het experiment bij elkaar brengt om naast de techniek ook de maatschappelijke en juridische kaders te testen. Nadrukkelijk uitgangspunt is dat het juist om meer dan alleen de techniek gaat. Initiatieven dienen minimaal lokaal ingebed te zijn in een, bij voorkeur, bestaande democratische structuur.

Een geschikt experiment moet bewezen draagvlak hebben in de regio waar deze plaatsvindt, dit kan door een coöperatie of door een bestaande bestuursorgaan zijn.

Er komt ondersteunende regelgeving om activiteiten ten bate van De Wereld van B versneld mogelijk te maken. We laten zien dat dit kan met de functionaliteit van de Crisis en Herstelwet. Zo geven we onmisbare zuurstof aan de energietransitie richting De Wereld van B.