Persbericht TRANSFORM.HACKATHON 2022

  • Nieuws

door Anna Helmus

Persbericht

Van 31 oktober tot en met 2 november vond Transform.Hackathon plaats op Fort Voordorp. Meer dan 200 mensen met diverse achtergronden leverden samen 9600 uur aan intellectuele arbeid, creatief en collaboratief denken voor nieuwe concepten en oplossingen voor het energiesysteem in Nederland. Het ging om open innovatie en de uitkomsten zijn van iedereen. Een uniek evenement met unieke samenwerkingen die heeft geleid tot bijzondere oplossingen. Daarbij staan lokale energie-hubs of energiegemeenschappen centraal. De komende tijd wordt een aantal van die bijzondere oplossingen verder ontwikkeld en klaargemaakt voor toepassing in de praktijk van de energietransitie.

Transform.Hackathon is een initiatief van Nationaal Programma RES en Unify.energy in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Het initiatief is ontstaan vanuit de gedachte dat het anders moet en anders kan. En dat het alleen anders kan als je iedereen die een rol heeft in de energietransitie bij elkaar brengt in een veilige omgeving. Om in een open sfeer, zonder belangen of posities, samen te werken aan de oplossingen die nu nodig zijn.

Het systeem is stuk

En die oplossingen zijn nodig! Vanwege internationale spanningen en hoge prijzen die Nederlandse huishoudens in financiële problemen brengen. Vanwege de energietransitie die ervoor zorgt dat de energie-infrastructuur aan alle kanten piept en kraakt, omdat ze niet is gemaakt voor lokale opwek door zon en wind. Het systeem is stuk!

Vier challenges

Vanuit die urgentie is Transform.Hackathon opgezet rondom vier uitdagingen. Die werden geadopteerd door een aantal partijen uit de sector, de challenge owners.
Institutioneel: door ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Topsector Energie. Infrastructuur/het netwerk: door Alliander, Enexis en Stedin. De markt: door Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, EnergieSamen, Essent, RWE en GroenLeven. De aanpak in de leefomgeving: door ministerie van Binnenlandse Zaken, Interprovinciaal Overleg en Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

200 deelnemers, 26 teams

Transform.Hackathon bracht 200 ontwerpers, ICT-ers, beleidsmakers, juristen, studenten, denkers en doeners, jongeren en ouderen, techneuten en creatievelingen bij elkaar. Deze koplopers in de energietransitie bouwden samen in 26 teams aan het energiesysteem van morgen. De challenge owners en deelnemers werden tijdens de hackathon bijgestaan door experts uit de energiewereld en coaches die met hun kennis en expertise de ideeën, concepten en modellen verder brachten.

Uitkomsten

Veel van de oplossingen zijn gericht op het ontwikkelen van lokale energy hubs of energiegemeenschappen. Daarbij wordt de opgewekte stroom zoveel mogelijk lokaal direct verbruikt en heeft de lokale gemeenschap zeggenschap. Eén van de 26 teams bedacht bijvoorbeeld een tool waarmee een dorp, wijk of buurt niet alleen inzicht heeft in de vraag en aanbod van energie, maar ook via blockchaintechnologie energie met elkaar kan uitwisselen. Een ander team schreef een concept Algemene Maatregel van Bestuur die lokale gemeenschappen experimenteerruimte geeft om lokaal energie op te wekken en met elkaar te delen. Weer een ander team bedacht de E-silience game: een spel waarmee je met legoblokken inzichtelijk kunt maken op welke manieren je lokaal een robuust energiesysteem kunt opbouwen. Ook ontstonden er verbindingen tussen teams, waardoor er een nieuwe, sterkere oplossing ontstonden. Zo wisten de challege owners van de marktuitdaging de oplossingen van hun 7 teams in één model te vatten. Daarna bleek dat ze samen bijna alles in zich in hadden om lokale energy hubs waar te maken.

Vervolg

Transform.Hackathon heeft een beweging op gang gebracht. Zowel de challenge owners als de deelnemers geven aan verder te willen bouwen aan de uitkomsten van de hackathon. Die beweging gaat dwars door de energiesector heen. De challenge owners gaan samen met de teams met de meest veelbelovende ideeën aan de slag om de concepten, modellen en oplossingen daadwerkelijk in de praktijk te brengen. NP RES en Unify.energy faciliteren dit proces binnen een Impact.Booster Programma. Ook wordt nagedacht over een eventuele volgende editie van de hackathon. Transform.Hackathon gaat door. Zoals hoogleraar Transitiekunde, Jan Rotmans, het stelde in zijn filmpje over Transform.Hackathon: ‘Laat dit de start zijn van een marathon.’

Bekijk hier de aftermovie van Transform.Hackathon.

Achtergrondinformatie

De wereld van B

Vorig jaar verkenden NP RES en Unify.energy samen met een bont gezelschap van zo’n 60 mensen met passie voor sociale, duurzame energie op een landgoed op de Veluwe de eigenschappen, waarden en ontwerpprincipes van de energievoorziening van de toekomst. Dit leidde tot 5 principes van De wereld van B. De wereld van B dankt haar naam aan het inzicht dat je de overgang van de wereld van vandaag (A) naar de wereld van morgen (B) alleen kunt maken volgens de principes B. De vijf principes: in De wereld van B wordt alles aangedreven door hernieuwbare energie, die energie is toegankelijk voor iedereen, het energiesysteem is verbonden met de leefomgeving en is gedistribueerd (ipv gecentraliseerd) en is in lokale balans. De ontwerpprincipes vormen de pijlers onder Transform.Hackathon en zijn het fundament onder de oplossingen waar de deelnemers aan gewerkt hebben.

Transform.Hackathon is een initiatief van NP RES, Unify.energy en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Transform.Hackathon creëert een veilige plek waar mensen met verschillende achtergronden samenwerken aan de transformatie van ons energiesysteem.
www.transformhackathon.eu

Meer informatie:

Els Holsappel – NP RES, communicatieadviseur Tranform.Hackathon:
e.holsappel@npres.nl / 06 11 30 33 05