Peter Schmeitz: de wereld is te complex

  • Inspiratie
  • Nieuws

door Anna Helmus

Out of the box

‘Ik zie dat de wereld eigenlijk te complex is om vanuit aparte organisaties ieder zijn ding te doen. …We werken met veel partijen samen maar dit kunnen we niet alleen. Laat alles even achter je wat niet mag en altijd wordt gezegd wat niet kan. Maar ga nou eens creatief aan de slag, out of the box. En dan krijg je nieuwe oplossingen’. Peter Schmeitz, Manager Energie en Leefomgeving bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Dit is precies een van de obstakels die we wegnemen door het organiseren van Transform.Hackathon. We brengen partijen bij elkaar om concreet challenges op te lossen en faciliteren hiervoor een creatieve en inspirerende setting. Win-win!

Hopelijk zien we jou daar ook!