Reeks: In de spotlight

 • Nieuws

door Anna Helmus

Spotlight

Transform.Hackathon is alweer even geleden maar we hebben niet stilgezeten! Achter de schermen zijn we druk bezig met het vormgeven van het Impact.Booster Programma en aan het nadenken over hoe de toekomst van Transform.Hackathon er uit gaat zien.

Tijdens de hackathon hebben 26 teams hard gewerkt aan innovatieve, creatieve en slimme oplossingen voor verschillende uitdagingen die we tegenkomen in het huidige energiesysteem. Deze uitdagingen waren onderverdeeld in 4 challenges waar teams mee aan de slag gingen.

Omdat we niet met elk concept direct aan de slag kunnen zijn er per challenge 2 tot 3 concepten gekozen die meegaan in het Impact.Booster Programma. Deze teams hadden concepten die door de jury werden gezien als veelbelovend en waarbij validatie trajecten op korte termijn mogelijk zijn.

Omdat alle teams hard hebben gewerkt starten we een reeks genaamd ‘In de spotlight’ waarin we steeds een team en hun concept uitlichten.

Om te beginnen met hen die meegaan in het Impact.Booster Programma:

Institutional
Team: Legal
Concept: Energieschappen die Energy Hubs, overheden, netbeheerders, RESses & gemeenten die de energietransitie willen versnellen. Doormiddel van:

 • Coördinatie en beheer onderlinge samenwerking
 • Het wegnemen van juridische belemmeringen en complexiteit
 • Het aanbieden van modelcontracten die toegang voor iedereen mogelijk maken

Team: Zuurstof
Concept: Experimenteerruimte
Bieden ondersteunende regelgeving om alle activiteiten ten behoeve van De Wereld van B versneld mogelijk te maken. Dit kan met de functionaliteit van de crisis & herstel wet. Zo geven ze onmisbare zuurstof aan alle energietransitie en daarna aan alle ontwikkelrichtingen in De Wereld van B.

 

Stewardship
Team: Zeroplus
Concept: Regional Energy Management System
De ‘energieschappen’ zo inrichten dat ze in geval van nood en een discrepantie tussen vraag en aanbod beroep kunnen doen op de energie van andere ‘energieschappen’ met als fysieke basis regionale batterijen. Zo kunnen ze (tijdelijk) volledig autonoom op energieschap- en gebouwniveau aan de energiebehoefte blijven voldoen. Zo ontstaat een betrouwbaar energienet.

Team: Tonnen Hacken
Concept: Energenie
Persona’s die nodig zijn voor lokale uitwisseling. Er zijn rollen gedefinieerd die kunnen worden toegepast bij de lokale uitwisseling van projecten. Oftewel: persona’s die minimaal nodig zijn voor succesvolle lokale uitwisselingen.

Team: Jenga
Concept: E-Sillience
Een ‘serious game’ als tool voor het ontdekken van het energiesysteem in De Wereld van B. In deze game leggen regionale actoren samen hun energiepuzzel. Door het spel ervaren actoren in meerdere ronden het effect van de gekozen configuratie van bouwblokken en de meerwaarde van samenwerking (common ground). Door de kanskaarten (onverwachte ingrijpende gebeurtenissen) in het spel wordt bovendien duidelijk hoe robuust hun ontworpen energiesysteem is.

 

Value
Team: 2Tokens
Concept: The power of many

 • Installeren van IoT-sensors (crypto anchors) en Edge Computing in zonnepark
 • Automatiseren afspraken en regels met smart contracten, het creëren van tokens (output) en leveren van APIs
 • Productie Kw tokens, kWh demand tokens en Spin-off carbon offset tokens
 • Leveren van een open ecosysteem van softwareoplossingen (dApps)
 • Internationale Token identificatienummers en Token taxonomie

Team: Eekhoorn
Concept: Universal Basic Energy: Flair eats fair for breakfast
Het lokaal creëren van basis energie en het eerlijk verdelen hiervan. De transformatie creeren naar een zelfvoorzienend energiesysteem met een sociaal hart en eerlijk gebruik stimuleert.

 

Space
Team: Dunkin Donuts
Concept: Leertraject voor het opschalen van gedistribueerde ruimtelijke inrichting
Het samenbrengen en zodoende opschalen van gedistribueerde plannen rondom ruimtelijke inrichting. Hiervoor wordt een leertraject georganiseerd waarin drie lijnen aan bod komen:

 • Gevestigde partijen leren van de lokale gemeenschappen
 • Gevestigde partijen leren van elkaar
 • Lokale gemeenschappen leren van elkaar

Team: Apollo
Concept: Intuitive voting and mapping solution
Een intuïtieve stem- en kaartoplossing die helpt de kloof te overbruggen tussen bottom-up (publieke opinie) en top-down (expert en beleid). Met een consensus over kansen.