Wereld van B

“You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”

De wereld van B gaat over het energiesysteem van morgen. In de energietransitie gaan we van fossiele energie uit een paar centrale bronnen zoals kolencentrales (A) naar duurzame energie uit heel veel decentrale bronnen, zoals windturbines en zonnepanelen (B).

Met het platform De wereld van B willen we beter begrijpen wat decentrale, duurzame energie vraagt. Welke principes liggen daaraan ten grondslag? Pas dan kunnen we handelen naar die principes. Zodat we niet langer van A naar B gaan volgens de principes van A, maar volgens die van B.

De wereld van B is geïnitieerd door het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. De wens om op basis van een gedeeld perspectief tot gezamenlijke oplossingen te komen vormt hiervoor de basis.

Met een bont gezelschap aan mensen met passie voor sociale, duurzame energie (filosofen, jongeren, ouderen, techneuten, musici, creatievelingen) verkenden we tijdens een aantal sessies op landgoed Welna op de Veluwe de eigenschappen, waarden en ontwerpprincipes van de energievoorziening van de toekomst. Uit dit proces zijn de vijf principes van De wereld van B ontstaan.

“Laat ons de krachten bundelen en samen de relatie van onze samenleving tot energie herontwerpen!”