Siward Zomer: we hebben concrete plannen nodig

  • Inspiratie
  • Nieuws

door Anna Helmus

Concretiseren kan je leren

Aan visionairs hebben we geen gebrek in Nederland. Maar uiteindelijk heb je ook echt mensen nodig die zeggen: Ok, wat hebben we dan concreet nodig om daar te komen? Aan euro’s, mensen en capaciteit, windmolens en zonnepanelen?’ Siward Zomer, directeur Energie Samen.

Behalve goede ideeën hebben we ook concrete plannen nodig om de energietransitie te versnellen en De Wereld van B naar hier te halen. Om plannen concreet te maken moeten we onszelf en het systeem kritisch durven bekijken om zo de hobbels op de weg te herkennen en te kunnen egaliseren.

Laat je inspireren door Siward Zomer van Energie Samen en zorg dat je bij de er bent op 31 oktober – 2 november.