In de spotlight: team Andersom

 • Inspiratie
 • Nieuws

door Anna Helmus

Wie?

Team: Andersom
Challenge: Space

Het probleem

Echte systeemverandering blijft momenteel achter omdat er enkel wordt gekeken naar de inhoudelijke kant van de energietransitie: technieken, systemen en modellen voor energie-opwek, -opslag, -distributie en -gebruik. Er wordt echter weinig tot niet gekeken naar draagvlak bij diegenen die de verandering uiteindelijk dienen te realiseren: burgers en bedrijven. Volgens ons is dit een cruciaal onderdeel van het realiseren van de energietransitie. Oplossingen kunnen namelijk nog zo goed zijn, maar als de burger het niet wil of kan gebruiken of er niet achter staat dan komt het niet voldoende van de grond.

De oplossing

Daarom kiezen wij voor een “andersom”-benadering en beginnen we de dialoog niet bij het narratief over het waarom, hoe en wat van de systeemtransitie maar bij de situatie van alle verschillende burgers van Nederland in hun eigen huis, straat, wijk en stad.

Deze dialoog met de burger willen wij gaan faciliteren door middel van persoonlijke benadering, gebruikmakend van gedragsstimulerende prikkels als serious-gaming, samen eten, een financieel voordeel en het ‘zwaan-kleeft-aan’ principe (buur-werft-buur). Ons team bestaat uit experts met ervaring op deze deelterreinen. We zetten data-analyse in bij het vinden en in beweging krijgen en houden van alle deelnemers (un-ususal suspects).

Buurtgerichte aanpak in twee stappen:

 • Burgers activeren en bewust maken over de invloed die ze hebben op de impact van diverse beleidskeuzes t.a.v. de kwaliteit van hun leefomgeving in hun buurt door middel van een op de buurt ‘customised’ kaartspel, dat huis aan huis wordt afgeleverd.
 • Burgers uitnodigen om (als verlengstuk van stap 1) als buurt gezamenlijk het buurt-participatiespel te komen spelen over alle onderwerpen die relevant zijn voor de betreffende buurt. Doel van het gezamenlijk spelen van het spel is om als buurt gezamenlijk na te denken en keuzes te maken over de kwaliteit van de eigen leefomgeving.

In deze aanpak staat serious-gaming centraal als middel voor het faciliteren van buurtdialoog. De aanpak levert de volgende resultaten op:

 • Buurt-eigenaarschap over de (kwaliteit) van de gezamenlijke leefomgeving
 • Toename sociale cohesie in de wijk
 • Iedereen doet mee en is betrokken
 • Beter inzicht in identiteit van de buurt door de mensen zelf bepaald
 • Multi—perspectief beeld op vraagstukken door de buurt
 • Start van community-denken in de buurt
 • En een gefundeerd inzicht in het potentieel, de bereidheid en drempels t.a.v. de energietransitie in deze buurt vertaald naar acties.

Hulpvraag

Wij kunnen hulp gebruiken bij:

 • De verdere ontwikkeling van de twee verschillende games (het eerste activatie kaartspel is reeds ontwikkeld)
 • Introducties bij gemeenten die willen sparren over een versnelling en verbreding van de dialoog over energie-transitie door met één of meerdere buurten/wijken een pilot op te starten.

Wil je contact opnemen met team Andersom? Mail dan naar Frans van Rheenen via: frans.vanrheenen@facilitatingcompany.nl.

Download hier het hele verhaal van team Andersom